TORDENSKJOLD

Tordenskjold, eller Peter Jansen Wessel, var en dansk/norsk viceadmiral og søhelt, der levede fra 1690-1720. Historien om Tordenskjold og tændstikkerne tager sin begyndelse efter de fatale slag ved Dybbøl i 1864.

Efter krigen i 1864, hvor Slesvig blev løsrevet fra Danmark, kom en driftig mand ved navn Heinrich Eduard Gosch til Danmark. Han blev sendt til København af sin chef, tændstikfabrikant Ludvig Hintze, for at undersøge mulighederne for at starte en fabrikation af svovlstikker i den danske hovedstad.

Hintze havde indtil da drevet sin tændstikfabrik i Flensborg, men ønskede nu, hvor byen var blevet tysk, at flytte produktionen til Danmark. Gosch lejede egnede lokaler i Bådsmandsstræde 79 på Christianshavn, men stødte hele tiden ind i problemer med myndighederne. Det var først, da Gosch blev sat i kontakt med en entreprenant herre ved navn Anders Sørensen, som allerede drev en fabrik på Frederiksberg og havde forbindelserne i orden, at der kom skred i tingene.

For at gøre en lang historie kort, så overtog Sørensen lejemålet i Bådsmandsstræde 79 og dannede firmaet Ludvig Hintzes Efterfølger. Herefter købte han maskinerne, som var blevet fragtet op fra fabrikken i Flensborg. Så var formaliteterne langt om længe i orden, og fabrikken blev sat i sving med det samme. Anders Sørensen og hans kone stod for driften, og Gosch blev ansat til at rejse rundt og afsætte produkterne.

Gosch og Sørensen agtede ikke at holde sig inden for landets grænser men havde ambitioner om at eksportere deres tændstikker. Det var sin sag, for svenskerne var førende på verdensmarkedet og stod lige så stærkt på hjemmefronten. Det var her, at Anders Sørensens kone, Ane Margrethe, fik den geniale idé at sætte et portræt af Tordenskjold på tændstikæskerne. Devisen var, at havde han tævet svenskerne før, så kunne han også gøre det igen.

Derfor har den dansk-norske søhelt prydet tændstikæskerne siden 1865. Historien bliver ikke dårligere af, at Ane Margrethe angiveligt fik idéen i en drøm. Efter sigende vågnede hun en nat med et sæt, satte sig op i sengen og udbrød: ”Tændstikkerne skal hedde Tordenskjold, for han kunne rigtig tordne for svenskerne ved Dynekilden og holde dem i ave, ham var de virkelig bange for.”

Idéen var så stor en succes, at andre tændstikfabrikanter ikke holdt sig for fine til også at sætte Tordenskjold på deres æsker. Problemet nåede på et tidspunkt så stort et omfang, at Gosch og Sørensen så sig nødsaget til at indrykke annoncer i aviserne, hvor de advarede forbrugerne mod de billige efterligninger.

Tordenskjold kan altså formentlig takke en tændstikfabrikants frue for, at han i dag stadig er kendt i det ganske land, hvad angår både navn og udseende.